Świąteczny duszek

Na ostatnich zajęciach w starym roku podsumowaliśmy sobie wiadomości zdobyte do tej pory, a zbliżający się świąteczny czas zawładnął również sceną i duszkami w mBlocku. Powstały mini gry sprawdzające znajomość tabliczki mnożenia, w których główną rolę grały świąteczne klimaty.