Tworzymy reportaż

Na początku tych zajęć  uczniowie zostali podzieleni na pięć czteroosobowych  grup. Każdy z nich otrzymał rolę . W każdej grupie został wybrany naczelny- lider zespołu, którego zadaniem jest pokierowanie pracą zespołu, dbanie o dotrzymanie terminów oraz prowadzenie Dziennika reportera. Wybraliśmy także klasowych fotografów, czyli osoby odpowiedzialne za robienie zdjęć obrazujących reportaż. Wywiadowcy mają się zająć przygotowaniem pytań do wywiadów i przeprowadzeniem rozmów. Za efekt końcowy odpowiedzialni zostali techniczni, którym nie sprawia trudności obsługa programów Audacity i Scratch.

Uczniowie zapoznani zostali także z metodą projektu oraz przykładowymi tematami reportażu. Mogli także zgłaszać swoje propozycje. Na koniec zajęć wspólnie ustaliliśmy następne etapy pracy.