Dziękujemy!!!

Dziękujemy Fundacji Orange

za możliwość uczestniczenia w programie edukacyjnym #SuperKoderzy, który pozwolił nam wzbogacić naszą wiedzę i umiejętności z zakresu programowania oraz robotyki.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesnej melduje ukończenie ścieżki RoboMatematycy.