Zaczynamy – Poznajemy zestaw.

11 września 2017 roku odbyły się dwie lekcje według scenariusza Majsterkowicze 2.0 – Czym są roboty? W licznej grupie (16 uczniów) na pierwszych zajęciach pozalekcyjnych wyjaśniliśmy podstawowe pojęcia, takie jak: robot, maszyna, komputer. Na drugiej godzinie lekcyjnej rozpakowaliśmy i zapoznaliśmy się z zawartością zestawu Lofi Robot. Uczniowie bardzo chcieli coś robić praktycznego, więc wycisnęli wszystkie elementy drewniane.